I efteråret 2022 får alle danske skolebørn i 5.-7. klasse scenekunst på skemaet: over en hel skoledag skal de gennemføre et delvist digitalt læringsspil, Sæt Scenen!, som tilbydes alle skoler i hele landet gratis. Læringsspillet giver dem en dybere forståelse af scenekunstens funktion og virkemidler. Den levende kunst bidrager til børnenes sociale og kulturelle dannelse, og ved at præsentere dem for de problematikker og konsekvenser, der hører til en teaterproduktion, får de en dybere forståelse for scenekunsten udover den umiddelbare oplevelse.

Sæt scenen er et spilkoncept, der giver skoleelever indblik i teatrets magiske verden, altså den del, der foregår bag scenen. Eleverne arbejder sammen i grupper, og skal i løbet af en temadag gennemføre et prøveforløb fra casting til markedsføring og frem til premieren

Foto: Mælkebøttereglementet – 2019 – Teatret Zeppelin – Foto: Frida Gregersen