Sæt scenen for en fortryllende, udfordrende og lærerig skoledag! Dansk Teater 300 År er igen i gavehumør – denne gang med ambitionen om, at alle elever på mellemtrinnet skal have scenekunst på skemaet. Med det delvist digitale læringsspil Sæt Scenen! kan børnene få en forståelse for scenekunstens funktion og virkemidler. Læs her om spillets dans mellem leg og læring.

 

I anledning af dansk teaters 300-års fødselsdag kan alle elever på mellemtrinnet få scenekunst på skemaet – både nu og i fremtiden. Sæt Scenen! tilbydes nemlig til alle skoler i hele landet, og det er ganske gratis.

Et indblik i teatrets magiske verden

Sæt Scenen! er et spilkoncept, der giver skoleelever på mellemtrinnet indblik i teatrets magiske verden bag scenen. Spillet er opbygget af tre akter:

1. Repertoire
2. Iscenesættelse
3. Realisering.

Eleverne kommer dermed omkring afgørende beslutninger i forbindelse med det at lave en teaterproduktion. Derudover får de indblik i de mange kunstneriske og arbejdsmæssige valg, der i sidste ende leder til en færdig forestilling.

Samarbejde og social dannelse

Teaterproduktion er omdrejningspunktet for spillet, men eleverne kommer i lige så høj grad til at opleve, hvor afgørende samarbejde er for scenekunsten. Samarbejdsevner har ingen faglige begrænsninger. Derfor er det hverken påkrævet eller afgørende for spillets succes, at læreren er teaterkyndig. Udover at træne elevernes samarbejdsevner, bidrager den levende kunst til deres sociale og kulturelle dannelse. Med Sæt Scenen! får børnene på mellemtrinnet en dybere forståelse for scenekunsten udover den umiddelbare oplevelse, fordi de præsenteres for de problematikker og konsekvenser, der hører til en teaterproduktion. Det er legende læring, når det er bedst.

Teatret er en hjertestarter

Netop teatrets betydning for børns sociale og samarbejdsmæssige evner såvel som deres kulturelle dannelse understreger vores ambassadør Lone Hertz i et læserbrev til Information:

“Vi bør få teater fast på skoleskemaet for alle folkeskolens årgange. Ikke fordi alle børn skal blive skuespillere, men fordi teaterkunsten giver de unge livsmod, fællesskaber og tro på sig selv. Tænk bare, hvad det kan gøre ved mistrivslen.”

I en tid med stigende mistrivsel blandt børn og unge kan teatret netop være den ingrediens, der mangler. Saltet, der skaber samhørighed mellem alle grøntsager i gryderetten og binder dem sammen, men også får dem til at stråle endnu mere hver især.

“Teatret er en hjertestarter. En grunduddannelse i tro på sig selv. En frigørelse af sind og krop. Teatret skaber mod og glæde – og et fællesskab.”

Som hun skriver i sin kronik i Politiken, har politikerne og samfundet fået sport på hjernen – og det er godt! Men det er også også vigtigt at udvikle børnenes musikalitet og kreativitet, som netop teatret kan.

Teaterfaget rummer alle skolens fag og har på den måde noget at byde på til alle slags elever. Der er brug for historie, matematik, musik, billedkunst, bevægelse, håndarbejde, sløjd og meget mere. Netop den mulighed for at kunne være en del af et alsidigt fællesskab og kunne bruge sine kompetencer, udvikle eller måske endda opdage helt nye, er guld værd:

“Vores unge må udvikles til musiske mennesker, fordi det vil kunne give dem glæden tilbage, det vil give selvværd, det vil give fællesskab.”

En temadag i teatrets navn

Sæt Scenen! foregår over en hel skoledag. På den måde har eleverne både tid til at hengive sig til universet og opnå læring på et dybere plan. Gennem dilemmaer og opgaveløsninger sigter spillet mod at give børn i 5.-7. klasse værktøjer til at indlede og fuldføre samarbejder, foretage kreative valg, konsekvensberegne dem og sætte scenekunsten ind i en større samfundsmæssig sammenhæng. I løbet af en hel temadag skal de altså opbygge deres egen teaterinstitution og sætte en teaterforestilling op. Spillet kan bruges igen og igen som en del af danskundervisningen, dramatimer, som udgangspunkt for en temadag om scenekunst eller noget helt fjerde.

Børn fra Frederikssund prøver spillet

Dansk Teater 300 År har været i Frederikssund, hvor en gruppe gæve børn med stor gejst spillede Sæt Scenen!

“Jeg har aldrig haft det så sjovt, mens jeg laver en opgave!” sagde en af børnene.

Begejstringen var lige så stor som kreativiteten, og børnene gik til spillet med liv og sjæl. Allerede fra første sekund, hvor børnene skulle beslutte en genre, og den kreative proces gik i gang, var der ild i øjnene. De besluttede at lave en fantasyopsætning af “Brødrene Løvehjerte,” og nu skulle der sættes et kunstnerisk hold, skabes plakater og ikke mindst laves en reading. I hver arbejdsgruppe udfoldede børnene deres kreativitet, ligesom de reflekterede, sparrede og samarbejdede med hinanden. Til slut præsenterede de med stolthed resultaterne.

Se selv, hvordan det gik, da Dansk Teater 300 År introducerede Sæt Scenen! til Danmarks fremtid:

————-video——————-

Få fat i spillet!

Du finder Sæt Scenen! på www.sætscenen.dk.

Læringsspillet Sæt Scenen! er udviklet af Dansk Teater 300 År i samarbejde med Teatercentrum og CPH Game Lab. Det er støttet af A.P. Møller Fonden

Hvordan kan jeg ellers inddrage teater i undervisningen?

Vil du gerne give eleverne mere teaterhistorisk ballast forud for spillet? Du kan med fordel vise forskellige afsnit af serien “Dansk teater 300 år,” som findes på DR. Hvert afsnit varer kun 10 minutter og er ikke kun informerende, men også visuelt stimulerende. Her får børnene på få minutter en spændende indføring i dansk teater og dets betydning for samfundet – samtidig ser de videoer og illustrationer mv., der understøtter og supplerer forståelsen.

Serien er en del af Dansk Teater 300 Års egne projekter og er skabt i samarbejde med Historieselskabet. God fornøjelse!

 

Se flere nyheder her.

Foto øverst: Cottonbro