Center for Kunst og Interkultur har foretaget en uvildig evaluering af foreningen og fejringen af dansk teater 300 år. Her følger et udpluk af rapporten.

Foreningen Dansk Teater 300 År vil først sige tusind tak til alle, der har bidraget til rapporten. I bragte værdifulde indsigter til det samlede erfaringsgrundlag. Et stort tak skal desuden lyde til HAVE kommunikation og PR for en medierapport, der tydeliggør den samlede pressedækning af fejringen. Sidst, men ikke mindst, tak til Center for Kunst og Interkultur for en flot, grundig og gennemarbejdet evaluering af foreningen såvel som fejringen af dansk teaters 300 års jubilæum. Læs hele evalueringen her.

Mål

Målet med evalueringen har først og fremmest været at skabe en slags en stepping-stone til ny læring ba seret på erfaringerne fra fejringen. Både når det gælder organisering og gennemførsel. Som evaluator har vi undersøgt de ting initiativtagerne selv satte som mål for fejringen. Den rejse foreningen har været på og de dilemmaer, udfordringer og succeser der opstod undervejs. Denne evaluering har derfor mere et erfarings- og procesfokus end en egentlig mål, ressource og resultatorienteret tilgang. Evalueringen er tænkt som en erfaringsrejse, som andre kan benytte som inspiration eller som læringskilde

Evalueringens struktur

Evalueringen falder i tre afsnit; evalueringsbaggrund og -grundlag, evalueringen af Dansk Teater 300 År og evaluators refleksioner og anbefalinger. Evalueringen bygger på the Chatham House Rule for at sikre en åben samtale med de forskellige aktører, hvilket indebærer at vi i evalueringen citerer og refererer til hvad forskellige mennesker har sagt, men vi afslører ikke, hvem som har sagt hvad. Målet med dette greb er den åbne og oprigtige samtale og en måde at få et så nuanceret billede af fejringen som muligt

Pressedækning

Sekretariatets og HAVE Kommunikation & PRs kommunikationsindsatser skulle understøtte den lokale kommunikation ude i landet, som hver enkelt aktør var ansvarlig for. Den samlede kommunikationsindsats havde et efter danske forhold kolossalt gennemslag med i alt 1.117 presseomtaler (+ TV og radio) og et reach på 121,6 millioner. Ifølge den medierapport, HAVE Kommunikation udarbejdede, svarer det til en estimeret annonceværdi på 31,65 millioner kr. De store dagblade, som i begyndelsen havde været ganske skeptiske over for fejringen, udkom med sær tillæg, temaartikler, anmeldelser og omtaler. Det betød meget for foreningen, at fejringen kom så bredt ud. De scenekunstneriske fagblade og tidsskrifter dækkede også fejringen med særnumre og artikler

Generel vurdering

Evaluators tolkning af svarene er, at der rundt i hele branchen har været opbakning og lyst til at deltage i fejrin gen, og man har været ganske tilfreds med organiseringen. Fejringen har haft mange positive effekter såsom øget synlighed, nye samarbejder, nye idéer og nye publikummer. De mange tiltag, arrangementer og udgivelser er blevet taget godt imod, og de har været af høj faglig relevans og kvalitet. Dog blev mange ting ikke, som de kun ne være blevet, hvis opbakningen fra større organisationer havde været sikret, hvis man havde haft en stærkere organisation med flere relevante kompetencer og erfaringer, og hvis man havde haft flere midler

Succeserne

I vores samtaler med partnere og aktører løftede flere de umiddelbare succeser frem, som der efterfølgen de vil blive refereret til. Først og fremmest ”Teaterfortællinger”, Liv Thomsens film og podcasts, som blev belønnet med Artbeat Prisen 2023. Det var resultatet af et godt samarbejde og blev et kerneprojekt i fejrin gen. Det at filmene vistes på DR2, åbnede også for et større samarbejde med DR, som i høj grad bidrog til at styrke synligheden. Filmene er nu frit tilgængelige på Teatermuseets hjemmeside. Dansk Teater 300 Års hjemmeside er en anden succesfortælling. Den blev et værdsat omdrejningspunkt for hele fejringen, og dens arkiv sikrer, at meget af materialet sikres fremadrettet. Short Plays, som DATS initierede, opnåede en stor folkelig forankring ved at nå ud til mere end 55.000 mennesker. Udgivelserne er allerede ved at få deres eget efterliv. Den største succes er selve gennemførelsen. At det lykkedes. Det har aftvunget respekt i branchen. At man kunne samle så mange i et fællesskab omkring fejringen.

Udfordringerne

Udfordringerne er skrevet frem i de foregående kapitler, men særligt organiseringen med en utydelig rolle og mandatfordeling, branchens tøven, det vakuum, som skabtes af pandemien, den sene økonomiske støt te og det korte aftræk i forhold til selve gennemførelsen er de udfordringer, de fleste kan nikke genkenden de til. Flere af de interviewede giver udtryk for forundring over, at branchen ikke selv havde taget initiativ til fejringen. I et evalueringsperspektiv er det korte aftræk en faktor, som det er værd at hæfte sig ved. De sidste med arbejdere i organisationen kom på plads bare tre måneder inden fejringen løb af stablen. Med et projekt af det omfang og tyngde er det en utrolig arbejdsindsats, der ligger bag fra samtlige involverede, som på trods af udfordringerne alligevel lykkes med at skabe en vellykket afvikling af programmet og aktiviteterne.

Gode råd

Som en del af interviewrunden bad CKI om nogle gode råd til fremtidige fejringer, som man skal være særligt opmærksomme på: · Start i god tid og søg hjælp – hvordan ansøger man? Hvordan går man i gang? Hvad stiller man op? · Vær tydelig fra starten om, hvad der er vigtigt, hvorfor det er det, og hvem det er vigtigt for. · Identificer mulige samarbejdspartnere og støtter. Giv samarbejdspartnerne reel medindflydelse. · Få de centrale aktører med på idéen først · Sæt organisationen og skab klarhed over mål, mandat- og rollefordeling tidligt i processen · Bestyrelsen og/eller initiativgruppen skal have en stærk, bred og fagligt velfunderet sammensætning · Sæt et tydeligt narrativ for, hvad I vil opnå · Skab et overblik med klare milepæle i udviklingsarbejdet · Sæt kriterier for, hvornår og hvordan I beslutter, hvad der skal ’leve’ og hvilke darlings, som må lade livet · Husk, at fondene i højere grad vil være med i udviklingsarbejdet, så forhandling og dialog er en forudsætning · Pas på med for mange projekter. Skab tydelighed! · Byg organiseringen, så den kan løfte opgaven · Hav is i maven! Hav tillid til processen · Forsøg at skabe et miljø omkring jeres projekt, som kan håndtere usikkerhed og uforudsigelighed.

Tak for et fabelagtigt fejringsår

Tak for et stort engagement lokalt og nationalt. Tak til fondene for at muliggøre fejringen. Tak til de store institutioner og det frie felt. Tak til amatørteatrene, foreningerne og vækstlaget – til kulturproducenter, ildsjæle og entusiaster over alt i det danske land for at skabe oplevelser for store og små under fejringen og i fremtiden. Tak til fejringens publikummer for at omfavne den danske scenekunst og støtte op om den landsdækkende fejring. I er grunden til, at scenekunsten lever.

Med ønsket om mange flere fantastiske oplevelser med dansk scenekunst i fremtiden

Dansk Teater 300 År

Fra venstre: Mikkel Harder Munck-Hansen, Alette Scavenius, Linnea Voss, Amanda Lützhøft, Mia Lomholt Tvede, Janicke Branth & Kasper Boll
Billede øverst: Alex Green

Se flere nyheder her.