Udgivelser

Fejringsåret for dansk teater byder på fantastiske CD- og bogudgivelser. Dansk Teater 300 År udgiver selv to bøger i samarbejde med Selskabet For Dansk Teaterhistorie. Vi får bl.a. selskab af udgivelser fra Forlaget Multivers med flere. Glæd dig til at opleve den danske teaterhistorie fra nye vinkler og perspektiver.

Dette særnummer af Peripeti udkommer i anledning af, at dansk teater i efteråret 2022 fejrer 300-års jubilæum. Redaktørerne har ønsket at sætte fokus på dansk scenekunst i et internationalt perspektiv. Både på den inspiration der kommer udefra, men også på flere forsøg på at gøre dansk scenekunst gældende i udlandet.
Læs Peripetis særnummer gratis her.

Ballet

Denne bog er de store linjer for, hvordan ballet historisk set har udviklet sig i Danmark. Erik Aschengreen placerer spotlyset på de vigtigste balletmestres virke i Danmark og giver også sine personlige vurderinger afslutningsvist.

Erik Aschengreen, født 1935, er ballettens grand old man. Han har formidlet dans på Københavns Universitet, på Det Kongelige Teaters Balletskole, som danseanmelder i Det Berlingske Hus gennem mere end 40 år, ved foredrag og en lang række bøger.

Erik Aschengreen: Ballet
ISBN 978-87-93206-87-8
99 kroner; 58 sider

Opera

Bogen her er en kort rundrejse til vigtige punkter i dansk operahistorie og en lige så kort opsummering af vigtige tendenser i operagenrens liv her i landet. Der er eksempler fra konkrete aktuelle opsætninger og tendenser, der kan sætte det historiske i perspektiv og pege fremad mod operaens udviklingsmuligheder. Nila har fokus på tilskueroplevelsen og bogen er både diskuterende og essayistisk i sit udtryk.

Nila Parly er operaforsker, dramaturg og forfatter. Hun er tidligere lektor ved Københavns Universitet og har en ph.d. i musikvidenskab fra Københavns Universitet. Nila Parly er desuden uddannet operasanger fra Roms konservatorium Santa Cecilia.

Nila Parly: Opera
ISBN 978-87-93206-88-5
99 kroner; 56 sider

En verden af forestillinger – Skuespil & illusion

Denne bog undersøger forestillingens kraft. På scenen og hos publikum. Ulla Kallenbach ser her nærmere på skuespil som fiktion, illusion og imagination. Hvordan teatret spejler virkeligheden, og hvordan vi som tilskuere er med til at skabe illusioner på scenen. Primært gennem dramatikeres egne refleksioner over det at skrive for scenen og publikum. Bogen handler om det at skue – og det at sætte i spil. Og om hvordan skuespil er skaberspil.

Ulla Kallenbach er lektor i teatervidenskab ved Universitetet i Bergen, ph.d. fra Københavns Universitet, og præsident for Association of Nordic Theatre Scholars. Hun forsker aktivt indenfor blandt andet fantasi og dramaturgi, digital teatervidenskab, og leder et forskningsprojekt om kunstnerisk udveksling i Det Kgl. Teaters historie.

 

Ulla Kallenbach: En verden af forestillinger – Skuespil & illusion
ISBN 978-87-93206-89-2
99 kroner; 58 sider

Den politiske kandestøber (CD)

Den politiske Kandestøber, der foregår i Hamborg, er en komedie i fem akter om kandestøberen Herman von Bremen. Han har fået den ide at danne et kollegium sammen med 12 andre håndværksmestre fra Hamborg i stedet for at passe sin forretning. De gør sig kloge på alle mulige rådssager m.m.

Kandestøberen blev som bekendt spillet som den anden forestilling på
teatret i 1722. Når man er færdig med Kandestøberen er det muligt at fordybe sig i selskabets Den Stundesløse og i de 27 uddrag fra 2004. Fra denne cd kan mange flere nævnes, men glæd Dem over Moritzens Erasmus sammen med Frits Helmuts Jakob, Reenbergs Rosiflengius, Gunnar Laurings Apicius, Ebbe Rodes Ranudo (o du nar), Karen Bergs og Jesper Langbergs Magdelone og Peder Erichsen og mange, mange flere, og tænk på at De kan finde endnu flere Holbergscener på de øvrige CD’er, der er udgivet siden 1998, nemlig på Stjernestunder og på Poul Reichhardt-CD’en.

Udgivere: Erik Harbo og Uffe Henriksen
Udgiverselskabet Hegermann-Lindencrones publikationer

Elverhøj (CD)

Som et af de få danske skuespil blev Elverhøj begavet med megen dejlig musik, så fremragende, at den kan fylde en hel cd, og derfor også er blevet anvendt som koncertmusik. Hvis festspillet Elverhøj har mistet noget af sin værdi i vores tid, har musikken stadig en forbavsende friskhed.

Udgivere: Erik Harbo og Uffe Henriksen
Udgiverselskabet Hegermann-Lindencrones publikationer

Holbergs masker

Holbergs masker – komik og satire i 300 år af dr.phil. Bent Holm tegner et broget billede af det teater, som blev grundlagt i København i 1722 – og især af dets ’husdramatiker’, Ludvig Holberg.
Holbergs komedier placeres, hvor de hører hjemme – på den europæiske scene. Deres storslåede komik og filosofiske dybder afdækkes i læsninger af seks af hans bedste stykker. Her trækkes tråde til hele hans brogede forfatterskab med dets kontroversielle syn på f.eks. køn og klasse.
Holberg slog en tone an for dansk teater – eller rettere flere: hans stykker rummer på én gang realismen og absurditeten. Det særkende forfølges i dramatikken helt op til i dag.
Udgivet i anledning af 300-året for dansk teater. Bent Blüdnikow gav den 5 stjerner i Berlingske og bogen danner baggrund for en udstilling på Tersløsegaard 5.6.-11.9.2022.

Bent Holm: Holbergs masker
ISBN 9788779173378
249,95 kroner; ISBN 9788779173378