Syv tænketanke om fremtidens scenekunst

Hvorfor Tænketanke

Scenekunst står stærkt i disse år med et imponerende billetsalg, men derfor kan teatret naturligvis ikke hvile på laurbærrene. Vi skal bruge fejringen til også at undersøge, hvordan scenekunsten kan blive ved med at være relevant for eksisterende og nye publikumsgrupper. Vi skal gentænke de forskellige scenekunstneriske formater, forholde os til nye genrer, nye former for skuespil, dans og performance, nye tværæstetiske samarbejder, nye udfordringer fra andre medier og nye digitale muligheder.

Derfor er det centralt for fejringen af 300-året at tage temperaturen på scenekunsten både nu og i fremtiden.

Hvor skal vi hen? Hvordan skal fremtidens musikteater udvikles? Hvordan skabe nye formater indenfor dans? Hvor er vores fremragende danske børneteater på vej hen? Hvordan skal vi skildre køn nu og i klassikere? Hvordan arbejder vi med diversitet og digitale formater? Dét og meget andet stiller vi skarpt på med seks tænketanke om fremtidens scenekunst. Ikke mindst ved at hente inspiration fra udlandet: i mødet mellem danske og internationale kunstnere og forskere forsøger vi at kortlægge scenekunstens udfordringer efter en pandemi og skabe strategier for, hvordan den kan udvikle sig i de kommende årtier. Med tænketankene ønsker vi at lade erfaring og fantasi råde, så vi kan gøde jorden for en frodig udvikling i fremtidens danske scenekunst.

1. Ukendt land – fremtidens mangfoldige scenekunst for børn og unge
Assitej og Horsens Teaterfestival / Horsens

FÆNGSLET, Magasinet Fussingsvej 8, 8700 Horsens
Fredag den 16. september kl. 11-15

 

I en tid hvor mangfoldighed og diversitet er nøgleord sætter Assitej og Horsens Børneteaterfestival i år sammen med Dansk Teater 300 År fokus på den fælles europæiske dagsorden om mangfoldighed, som trænger sig stadigt mere på med sine mange udfordringer. Dansk børneteater søger nye veje og strategier til at vise en langt større diversitet, sådan at børneteater i fremtiden kan afspejle større mangfoldighed. Børn skal kunne spejle sig i den scenekunst, de ser, så de føler sig repræsenterede, set og forstået. Og derfor også får lyst til at opsøge og opleve et vedkommende og inspirerende børneteater, der reflekterer alle børn og unge.

De inviterede danske og internationale sparringspartner er: Mirrianne Mahn, Jon Werede, Shwan Wahas, Shavanna Calder, Wahis Sui, Nanna Bøndergaard Butters, Mary Tesfay og Karen Vedel

Se dagens program her.

Læs mere i Horsens Teaterfestival program 2022

Støttet af:

2. Visioner for scenekunsten
Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet

Kasernescenen, Aarhus Universitet

26. september kl. 13

27. september kl. 09:30

Hvilke retninger ser vi i scenekunsten i dag? Hvad skal fremtidens scenekunst kunne? I anledning af dansk teaters fødselsdag inviterer Dramaturgi ved Aarhus Universitet til to dage med indblik og udblik. Tilsammen giver seminaret “Visioner for scenekunsten – dialoger mellem forskning og praksis” mulighed for at tage dialogen om, hvor dansk teater er på vej hen, og hvordan forskningen bidrager til og er interesseret i denne bevægelse.

De senere år har budt på forskellige nye formater for teater: Scener, tilskuerpositioner, fortælleformer, skuespilteknikker og dramaturgier er blevet mobile og variable. Teatret kan både skabe et fiktivt rum, et virkeligt rum, et affektivt rum, et rum for fællesskab og et rum for uenighed.

På seminaret spørger vi
1. Hvilket teaterformer vil fremtiden rumme?
2. Hvem er publikum?
3. Hvilken rolle kan forskningen spille i udviklingen af teatret?

Alle er inviterede til at bidrage til at gøre begge dage til visionære og inspirerende udvekslinger mellem forskning og praksis. Kunstnere, administratorer, studerende, forskere og andet teatergodtfolk – jo større diversitet desto bedre.

Tema for seminaret
Dag 1: Scenekunstneriske retninger. Vi diskuterer, hvad scenekunst skal kunne i dag for at engagere publikum.

Dag 2: Forskningsperspektiver og tilgange. Vi inviteres ind i teaterforskernes verden. Her præsenteres igangværende forskning på Dramaturgi, som den udfolder sig i fagets forskningscentre, i partnerskab med praksis og i forskningsprojekter.

Læs det fulde program her.

3. Fremtidens musikteater
Sort/Hvid og NordicOpera/København

Torsdag den 6. oktober kl 9:30 – 23:00 på Sort/Hvid

Sort/Hvid og NordicOpera arrangerer sammen med Dansk Teater 300År en tænketank om nye formater i fremtidens musikteater. Et stort seminar finder sted på S/H, – Københavns nye musikdramatiske scene fra 2021 – 2024. Seminaret skal inspirere til at tage musikteatret nye veje både musikalsk og scenekunstnerisk. Sort/Hvid og NordicOperas leder Merete Sveistrup inviterer derfor til en åben konference, hvor perspektiver på nye tværæstetiske formater reflekteres og udfordres af erfarne udenlandske scenekunstnere og musikere.

 

De inviterede kuratorer og scenekunstnere er: Katie Mitchell, Ulrich Lenz, Madeleine Kate McGowan, Simon Steen Andersen og Josefine Opsahl m.fl.

Læs mere om programmet her.

Tilmeld dig her.

Støttet af:

4. Digitale formater i scenekunsten
Inside/Outside the Metaverse: Storytelling in the Digital Theatre
White Hole Theater Viborg

Fredag den 28. oktober kl. 10-17

Hvordan integrerer man digitale formater i scenekunsten? Hvordan kombinerer man de digitale kvaliteter med teatrets nærværende kollektive liveoplevelse? Kan den samme oplevelse af menneskeligt nærvær skabes og erfares i digitale formater. Det undersøges gennem et internationalt samarbejde med tre væsentlige udenlandske aktører, der dels kan være med til at professionalisere det igangværende digitale scenekunstprojekt Three Kings på det nye White Hole Theatre i Viborg, dels generere indsigter og udviklingsmuligheder til andre aktører i scenekunstfeltet.

De inviterede sparringspartner er: Joshua Rubin, Martin Rauff-Nielsen og Simon Løvind.

Læs det fulde program her.

Tilmeld dig her.

5. Teksten og scenekunsten
Det Kongelige Teater
Skuespilhuset, Mellemrummet
Lørdag den 12. november kl. 13:00 – 16:30

”Den politiske Kandestøber” af Ludvig Holberg havde urpremiere den 25. september 1722. Det var første gang almindelige ’borgere’ diskuterede politik på scenen i et offentligt teater. Der skulle gå 130 år, før Danmark fik en demokratisk konstitution, men udviklingen af en borgerlig offentlighed var afgørende for udviklingen af det moderne demokrati.

Det Kongelige Teater og Dansk Teater 300År har inviteret Madame Nielsen til at skrive en komedie, som i 2022 både taler ind teatrenes strategi for ny dansk dramatik på store scener og tematiserer vores nuværende forhold til demokrati.

Det er blevet til stykket ”Demokratiets Pris”.

Efter readingen vil Mikkel Thorup, professor i Idéhistorie ved Aarhus Universitet og Dennis Meyhoff Brink, postdoc ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, i dialog med Madame Nielsen, reflektere over, hvordan det står til med den samfundspolitiske dialog i den senmoderne offentlighed – og med scenekunsten som spejling af den offentlige samtale. Har teatret stadig mulighed for at være en væsentlig del af denne debat?

Køb billet her.

Støttet af:

T.v. Into The Dark. Foto: Thomas Hyttel

Øverst t.h. Julia Wissert. Foto: China Hopson

6. Holberg Goes Black
Blaagaard Teater & Black to Normal /København

Odense Teater & Black to Normal /Odense

  • Søndag den 11. september: Skuespiller og dramatiker Dexter Flanders kl. 12-13:30, Blaagaard Teater

  • Mandag den 3. oktober: Dipo Baruwa- Etti britisk dramatiker og manuskriptforfatter kl. 12-13:30, Blaagaard Teate

  • Lørdag den 26. november: Readings kl. 18-22, Blaagaard Teater

  • Søndag den 27. november: Readings kl. 15-18, Odense Teater

  • Fredag den 9. juni: Artist talk med Julia Wissert kl. 16-17, Blaagaard Teater

Se det fulde program her. Læs projektbeskrivelsen her.
Tilmeld dig Julia Wissert artist talk her.

En ny, mere differentieret befolkning manifesterer sig i Danmark i det 21. århundrede, men er endnu ikke synligt nok i scenekunstnerisk sammenhæng. Derfor har platformen Black to Normal sammen med Blaagaard Teater arrangeret en tænketank med tre åbne artist talks i oktober og november samt en reading af fire nye scenekunstneriske værker af unge danske dramatikere med anden etnisk baggrund. Black to Normal og Blaagaard Teater lægger rum til fire performative readings, der giver stemme og scene til nogle af de mange skjulte talenter indenfor afro-dansk scenekunst.
De fire nye stemmer er Anthony Silva Santos Rodrigues, Maya Ndiaye, Mohamed Ali Osman og Celine Szabó.

Støttet af:

7. Mødet mellem dans og teater
Betty Nansen Teatret
Onsdag den 17. maj 2023 kl. 13:00-16:30

Dansehallerne, Betty Nansen Teatret og Bora Bora afholder i samarbejde med Dansk Teater 300 År en tænketank om mødet mellem dans og teater – her defineret som koreografi og dramatisk teater.

Til at sætte spot på potentialerne og udfordringerne i mødet mellem koreografi og dramatisk teater har vi inviteret et panel af internationalt anerkendte scenekunstnere hvis eget arbejde går på tværs af kunstformerne. Paneldeltagerne taler med afsæt i deres egen praksis, personlige erfaringer med og refleksioner over de kunstneriske, menneskelige og strukturelle aspekter af mødet.

Tænketankens paneldeltagere:

Koreograf og filmskaber Gunilla Heilborn (SE), koreograf
Teaterinstruktør og dramatiker Jo Strømgren (NO)
Koreograf og teaterleder Tina Tarpgaard (DK)
Dramaturg, teaterskaber og forsker Katalin Trencsényi (HU/UK)

I løbet af dagen vil panelet vil i dialog med salen undersøge, debattere og reflektere over spørgsmål som:

  • Hvad er potentialerne i overlappet/grænsefladen mellem koreografi og dramatisk teater anno 2023?
  • Hvordan kan indblik i de dramaturgiske processer i hhv. koreografi og dramatisk teater åbne mod nye indsigter i scenekunsten?
  • Hvordan arbejder en koreograf med skuespillere og en teaterinstruktør med dansere?
  • Er der et hierarki i scenekunsten, og hvad er i så fald de strukturelle konsekvenser for mødet mellem koreografi og dramatisk teater?

Tænketanken modereres af Karen Vedel (DK), lektor ved Teater- og performancestudier på Københavns Universitet.

Tilmelding skal ske senest 10. maj.
Læs det fulde program, og tilmeld dig her.

Arrangementet er gratis og foregår på engelsk.

Tænketankene involverer et udenlandsk blik på egen praksis, tænkning og æstetik. Tænketankene finder sted flere steder i landet. Tænketankene forholder sig til en bred vifte af vitale og påtrængende udfordringer for scenekunstens udtryksformer, fra tekst til teaterhus, fra konceptuel dans til ny musikdramatik, fra børneteater til digitalt teater og fra Holberg til Black to Normal.

Tænketankene involverer forskellige publikumsgrupper i debatter om fremtidens scenekunst.

Erfaringerne fra tænketankene dokumenteres, og der søges separat finansiering til gennemførelse af et formidlende offentligt seminar om fremtidens danske scenekunst i starten af 2023, hvor erfaringerne konfronteres med fremtidsforskere.

De syv tænketanke er blot få af mange spændende arrangementer i løbet af den store fejring. Tjek vores kalender og se hvad du ellers kan opleve under Dansk Teater 300 år. Vi opdaterer den løbende med nye events.