Sæt Scenen!

I anledning af dansk teaters 300-år kan alle elever i 5.-7. klasse få scenekunst på skemaet: Over en hel skoledag skal de gennemføre et delvist digitalt læringsspil, Sæt Scenen!, som tilbydes alle skoler i hele landet gratis. Læringsspillet giver dem en dybere forståelse af scenekunstens funktion og virkemidler. Den levende kunst bidrager til børnenes sociale og kulturelle dannelse, og ved at præsentere dem for de problematikker og konsekvenser, der hører til en teaterproduktion, får de en dybere forståelse for scenekunsten udover den umiddelbare oplevelse.

Støttet af:

Sæt Scenen! er et spilkoncept, der giver skoleelever fra 5.-7. klasse indblik i teatrets magiske verden, altså den del, der foregår bag scenen. Spillet er opbygget af tre akter: Repertoire, iscenesættelse og realisering. Eleverne kommer dermed omkring afgørende beslutninger i produktionsøjemed og får indblik i de mange kunstneriske og arbejdsmæssige valg, der i sidste ende leder til en færdig forestilling.

Teaterproduktion er omdrejningspunkt for spillet, men i lige så høj grad kommer eleverne til at opleve, hvor afgørende samarbejde er for scenekunsten, hvilket ikke har faglige begrænsninger. Derfor er det heller ikke påkrævet for spillets succes, at læreren er teaterkyndig.

Gennem dilemmaer og opgaveløsninger sigter spillet mod at give børn i 5.-7. klasse værktøjer til at indlede og fuldføre samarbejder, foretage kreative valg, konsekvensberegne dem og sætte scenekunsten ind i en større samfundsmæssig sammenhæng. I løbet af en hel temadag skal de opbygge deres egen teaterinstitution og sætte en teaterforestilling op.

Mælkebøttereglementet – 2019 – Teatret Zeppelin – Frida Gregersen

Spillet ligger tilgængeligt på www.sætscenen.dk.

Spillet kan bruges igen og igen som en del af danskundervisningen, dramatimer, som udgangspunkt for en temadag om scenekunst eller noget helt fjerde.

Læringsspillet Sæt Scenen! udvikles af Dansk Teater 300 År i samarbejde med Teatercentrum og CPH Game Lab.