Sæt Scenen!

  • Gratis læringsspil for eleverne i 5.-7. klasse
  • Egner sig godt til undervisningen i dansk, historie, samfundsfag, engelsk, drama, musik, billedkunst, håndværk & design og idræt
  • Styrker trivslen og samarbejdet i klassen
  • Kan spilles som omdrejningspunkt for en temadag eller brydes op i mindre dele
  • Digitalt understøttet og fuld af praktiske øvelser

Sæt Scenen! er et gratis, delvist digitalt understøttet læringsspil, der giver eleverne i 5.-7. klasse indblik i teatrets magiske verden. Spillet giver eleverne analytiske og kreative værktøjer, som styrker deres indlæring og trivsel gennem praktiske og kreative opgaver.

Støttet af:

Der skal scenekunst på skoleskemaet! Det skal der dels fordi, kendskab til kunst er dannende og styrker selvforståelsen hos den enkelte elev, og dels fordi det kreative arbejde i scenekunsten er en uforlignelig kilde til både læring og trivsel i klassen.

I løbet af en hel dag skal I opbygge jeres egen teaterinstitution. Sæt Scenen! er opbygget af tre akter: Repertoire, iscenesættelse og realisering. Eleverne tages med fra idéfasen til øjeblikket før, tæppet går, og introduceres til de mange forskellige fagligheder, der bidrager til den færdige teaterforestilling.
Teaterchefen lærer dig at vinkle en historie, så du får valgt en god fortælling og overvejet, hvordan du formidler dine tanker og budskab for et publikum. Scenografen fortæller om iscenesættelse, kulisser og virkemidler, og du får lov til at bruge dine kreative evner til at skabe scenografi og plakater. Og så lærer skuespilleren dig at fortælle din historie og giver dig redskaber til at virke overbevisende og selvsikker, når du møder publikum.
Alle værktøjer grundlæggende for arbejdet med scenekunst, men har i lige så høj grad relevans for det faglige arbejde i elevernes hverdag.

Der er ingen faglige begrænsninger for afviklingen af spillet. Det er helt oplagt at spille det i danskundervisningen, men det kan også sagtens bruges i engelsk-, samfundsfags- eller historieundervisningen, og der er kreative elementer, som er velegnede at koble på fagene håndværk & design, billedkunst, musik eller idræt. Det er ligeledes oplagt at spille Sæt Scenen! forud for at skulle opleve scenekunst, da det styrker elevernes kunstfaglige viden og dermed kvalificerer dem til både den forestående oplevelse og det efterfølgende arbejde i klassen.

Man kan som lærer afvikle spillet uden teaterfaglig baggrund – Sæt Scenen! er for alle.

Foto: Mark Thyrring

Sæt Scenen! ligger på www.sætscenen.dk. På startsiden ligger en lærervejledning, og forberedelse, inkl. udprintning af bordskilte og ark med spillets karakterer, tager under en time. Via smartboardet styrer læreren spillet og fastholder et tydeligt forløb, mens selve spillet beror på samtale, praktiske øvelser og kreative udfoldelser eleverne imellem.

Sæt Scenen! kan bruges som omdrejningspunkt for en hel temadag og tager i sin fulde længe seks timer. Alternativt kan man dele spillet op i mindre bidder og spille det over flere dage – eller plukke enkelte aktiviteter ud, som kan bruges i anden sammenhæng.

Foto: Mark Thyrring

Spillet ligger tilgængeligt på www.sætscenen.dk.

Spillet kan bruges igen og igen som en del af danskundervisningen, dramatimer, som udgangspunkt for en temadag om scenekunst eller noget helt fjerde.

Læringsspillet Sæt Scenen! er udviklet af Dansk Teater 300 År i samarbejde med Teatercentrum og CPH Game Lab.

Foto: Mark Thyrring