Begyndelsen

Den 23. september 1722 kl. 17 blev der for første gang sagt replikker på dansk fra scenen. Det var ikke blot teaterhistorie, men en revolution for hele det danske samfund. Nu blev almindelige borgeres liv synliggjort på scenen, det danske sprog blev udbredt til alle samfundslag og en egentlig dansk, litterær tradition tog sin begyndelse.

Begivenheden fandt sted på teatret i Lille Grønnegade i København under ledelse af Ludvig Holberg og René Montaigu. Den første forestilling var Molières Gnieren; to dage efter fik Holberg sin dramatikerdebut med Den politiske Kandestøber.

I dag bliver der købt lige knap 3 millioner teaterbilletter årligt, hvilket er exceptionelt mange set i forhold til indbyggertal. I sæson 2018/2019 gav 249 teatre og kompagnier i alt 10.210 opførelser fordelt på 866 produktioner, heraf 355 målrettet børn og unge under 25 år. 1517 af opførelserne fandt sted i udlandet og befæstede dermed ligesom det helt unikke, danske børneteater scenekunstens rolle som international ambassadør.

Derfor fejrer vi Dansk Teater 300 År

Teaterkunsten er gammel – og dog virkelig moderne. Coronaen lærte os på den barske måde, at fællesskaber, nærvær, oplevelser, sanselighed, fordybelse og samvær ikke er luksus, men livsnødvendigt. Vi lever ikke kun for at overleve, men også for at opleve. Det er det, vi skal fejre, at man har gjort i danske teatre i 300 år.

Kasper Holten, teaterchef, Det Kongelige Teater

foto Emilia Therese

Derfor fejrer vi Dansk Teater 300 År

Under nedlukningerne har vi alle mærket, hvor meget kunst og kultur betyder i vores liv – i den enkeltes og i vores fællesskab. Jeg er sikker på at teatret vender stærkt tilbage og at vi kommer til at opleve en blomstrende periode i dansk teater. Det er et fremragende grundlag at fejre vores teatertradition på og at hylde det vi står på skuldrene af. Det er vigtigt at kigge tilbage og skabe en bevidsthed om det der ligger før os, da det kan give grobund for nye danske værker, der kan blive historiske for fremtidens publikum.

Trine Holm Thomsen, teaterdirektør Aarhus Teater

Derfor fejrer vi Dansk Teater 300 År

Vores kunst- og kulturliv er limen mellem os, fordi det placerer os som frit flyvende jeg’er i en stærk kulturel fortælling. Viser os, at vi er en del af noget større – også med dem vi ikke kender. Det er vores fornemmeste opgave som scenekunstinstitution at bidrage til, at vi som samfund og borgere også de næste 300 år kan mødes i stærke fysiske fællesskaber, for at forstå os selv – og andre – gennem kunsten.

Eva Præstiin, direktør og producent Betty Nansen Teatret

Visionen

Dansk scenekunst er fortsat i rivende udvikling som et samlende pejlemærke over vor samtid, som griber ind i fortid, nutid og fremtid gennem sine fortællinger om mennesker fortalt af mennesker og oplevet af mennesker. Med afsæt i 300-året vil vi på tværs af geografi, demografi og genre levendegøre den danske teaterhistorie for borgerne ved at fejre dansk scenekunsts afgørende betydning for dansk sprog, samfund og identitet før, nu og i fremtiden.

Kunstens nødvendighed er trådt frem under krisen og har dermed skabt momentum for at sætte dansk teaterhistorie ind i en nutidig kontekst og lade fremtidens scenekunst række ud til alle mennesker i vores samfund. Nøgleordene for fejringen er således fællesskab, identitet og demokratisk deltagelse, som vi vil aktivere ved at:

 • Vise scenekunsten i hele landet og favne mangfoldigheden
 • Møde publikum, hvor de er, i direkte kontakt og levende dialog
 • Binde aktiviteterne sammen i en fælles fortælling
 • Sætte fremtidens publikum og scenekunstens rolle i det moderne samfund på agendaen

Baggrund

Projektet udspringer fra Selskabet for Dansk Teaterhistorie og er udviklet af centrale aktører (kunstnere, producenter og teaterhistorikere) siden 2017. Arbejdet blev i 2020 forankret i en forening med afsæt i et repræsentantskab bestående af et bredt udsnit af kulturaktører, der siden har engageret hele scenekunstbranchen og øvrige kultur- og undervisningsinstitutioner i fejringen med et partnerdrevet aktivitetsprogram af lokale, regionale og tematiske samarbejder. Dansk Teater 300 År støttes af Kulturministeriet, og Hendes Majestæt Dronningen har meddelt sit protektorat.

 

Kampagnesekretariatet – sådan realiseres visionen

Foreningen producerer således ikke selv indhold, men har skabt fejringens værdigrundlag, som aktørerne byder ind i. Foreningen sikrer, at fejringens brede appel, kernefortælling og nationale forankring foldes succesrigt og landsdækkende ud i en fælles kampagne. Det gør vi gennem kampagnesekretariatet, der genererer og koordinerer aktiviteter, formidler ideer, netværk og samarbejder og fungerer som samlingspunkt for aktører.

Foto Ingrid Riis

Sekretariatet varetager desuden de vigtige kommunikationsopgaver i relation til offentligheden og driver dermed, at fejringen opleves som en samlet indsats på tværs af landet.

Sekretariatsmodellen er som fx Kulturnatten, Golden Days og CPH Stages, idet vi dog kun vil afvikle i 2022 og derefter nedlægges jf. foreningens vedtægter. Et eventuelt overskud anvendes til alment kulturelt eller velgørende formål efter bestyrelsens indstilling i dialog med evt. støttegivere fra, statslige, kommunale eller private fonde. Vi deler sekretariat med CPH Stage og vil indgå lignende synergiskabende medie- og markedsføringspartnerskaber.

Sekretariatet vil altså:

 • Inspirere til aktiviteter og initiere aftaler med aktører over hele landet
 • Sikre samarbejdet om en række større projekter i dialog med DR, forlag og andre producenter om produktioner, der er med til at markere fejringen
 • Inspirere til formidlende initiativer, der vil levendegøre den danske teater historie for borgerne under og efter fejringen
 • Afholde regionale dialogmøder, der understøtter samarbejder om unikke regionale begivenheder på tværs af genrer og institutioner
 • Tilbyde digitale dialogfora og sparring på indhold, udvikling og vinkling af arrangørernes aktiviteter og pressearbejde
 • Udarbejde fælles visuel identitet og markedsføringsmateriale
 • Samle fejringsprogrammet i fælles kalender og gennemføre markedsføringskampagner
 • Sikre alle aktiviteter og den overordnede fejrings synlighed
 • Søge fondsmidler til egne initiativer med målene;
 • At skabe oplevelser for en bred vifte af publikumssegmenter
 • At aktivere branchen, landets borgere og beslutningstagere i offentlig samtale og debat om scenekunstens historiske, nutidige og fremtidige betydning

Derfor fejrer vi Dansk Teater 300 År

Holberg støbte de første kander til den danske folkesjæl, dengang i september 1722 på teatret i Lille Grønnegade. Her 300 år efter har tungemål såvel som teknologi ændret sig, men dansk teaters vitale funktion og funklende vitalitet består. Det larmer, varmer, spejder, spejler, rammer, ramler, driver, drømmer, er. Snor sig som en pulsåre i den levende, danske kultur. Altid tilstede, aldrig i ro.

Henrik Bo Nielsen, direktør DR Kultur, Børn & Unge

Derfor fejrer vi Dansk Teater 300 År

Under nedlukningerne har vi alle mærket, hvor meget kunst og kultur betyder i vores liv – i den enkeltes og i vores fællesskab. Jeg er sikker på at teatret vender stærkt tilbage og at vi kommer til at opleve en blomstrende periode i dansk teater. Det er et fremragende grundlag at fejre vores teatertradition på og at hylde det vi står på skuldrene af. Det er vigtigt at kigge tilbage og skabe en bevidsthed om det der ligger før os, da det kan give grobund for nye danske værker, der kan blive historiske for fremtidens publikum.

Trine Holm Thomsen, teaterdirektør Aarhus Teater

Projektoutput – Hvad vil publikum opleve?

Den landsdækkende kampagne Dansk Teater 300 År løber af stablen i efterårssæsonen 2022 med fredag den 23. september som højdepunkt. Danmark vil boble med scenekunstneriske tiltag, så danskerne vil på tværs af landet og institutioner som fx Det Kongelige Teater og DR, egnsteatre og lokale biblioteker opleve en historisk fejring af dansk scenekunst. Efter flere år med nedlukning og social isolation vil hele kulturbranchen fejre, at teatret nu igen som for 300 år siden – kan samle os i stærke fællesskaber.

HIGHLIGHTS i fejringsåret

 • DR1 – Ny faktions-søndagsserie i flere afsnit
 • Gallaforestilling i Det Kongelige Teater på fødselsdagen d. 23 September
 • 300 lokale fejringer og nyproducerede forestillinger på 80 teatre over hele landet
 • Jubilæumsmagasin i samarbejde med Iscene
 • Det Kgl. Bibliotek har seminarrække og sikrer historisk formidling
 • Samarbejde med folkebibliotekerne/Danmarks Biblioteksforening om fejringens fortællinger og temaer
 • Fokus på scenekunsten med foredrag og oplæg i hele 2022 hos oplysningsforbund og folkeuniversiteter
 • Dramatikerkonkurrence om at skrive den moderne karakterkomedie
 • 55.000 aktive amatørteatermedlemmer i DATS fejrer året med skoleaktiviteter for at få drama tilbage på skoleskemaet
 • Historiske formidlingspublikationer, bl.a. offentliggørelse af digitaliseringen af lang række unikke teaterhistoriske værker i samarbejde med Selskabet for Dansk Teaterhistorie
 • Udendørs udstilling om scenekunst sættes op i ti udvalgte byer i Danmark
 • Læringsspil om scenekunst tilbydes gratis alle folkeskoler i landet

Foto Ditte Valente

Foto Kreditering – øverste billede – Foto: Emilia Therese