Scenekunst er for alle! Du behøver hverken at have gået på skuespillerskolen, danseuddannelsen eller en tredje kunstnerisk udøvende uddannelsesinstitution for at lave scenekunst. Amatørscenen er stor og vid, og der er masser af muligheder – bl.a. takket være ildsjæle i en landsdækkende organisation for amatørscenekunst.

Mød en af Dansk Teater 300 Års stærke samarbejdspartnere: Dansk Amatør Teater og Scenekunst (DATS)

 

Hvad er DATS?

”DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst” er en landsdækkende teaterorganisation, som varetager enkeltmedlemmers, sceners, institutioners og gruppers teaterinteresser.

Det sker blandt andet i form af tilskud til kurser, opførelser, festivaler og konferencer, ligesom DATS selv på landsplan udbyder kurser og forskellige uddannelsesforløb og arrangerer konferencer, festivaler mv. Desuden formidler DATS kontakter på tværs i teaterverdenen og har tilknyttet en række professionelle konsulenter, som yder gratis hjælp i form af rådgivning, inspiration, ideer, repertoirevejledning og konsulenthjælp til instruktører, scenografer mv.

DATS er støttet af Kulturministeriet.

Værdigrundlag

DATS’ værdigrundlag lyder:

”Teater forener kunstnerisk aktivitet med menneskelig udvikling”.

DATS går med andre ord på to ben: Vi ønsker at bidrage til udbredelsen og styrkelsen af dramatisk virksomhed, men denne bestræbelse er forankret i en forståelse af, at teatret som kunstform bidrager til menneskelig og samfundsmæssig udvikling.

Det er muligt at være medlem af DATS på tre måder: Enten personligt, gennem en scene, teatergruppe, skole eller institution eller som landsorganisation. Medlemmer kan drage nytte af en række medlemsfordele såsom rabatter på kurser, arrangementer, sminke, kollektive forsikringsordninger mv. Desuden modtager man som medlem DATS’ nyhedsbrev og tidsskriftet ”Rampelyset”.

Grundlæggelsen

Dansk Amatør Teater Samvirke blev officielt grundlagt i 1948, men spiren blev lagt flere år forinden. I 1920’erne oplevede Just Thorning efter rejser til London, hvilken betydning amatørteatret havde for det engelske kulturliv og besluttede sig for at arbejde for et tilsvarende dansk amatørteater, der kunne afløse dilettant-teatret, som de fleste steder havde udviklet sig til blot at være en form for selskabsleg.
I midten af 1940’erne indledtes et samarbejde med Anna og Arne Aabenhus omkring “Træningsskolen” på Amager – en skole for unge sociale tabere – hvor Just Thorning skulle lave teater med de unge. Hans arbejde vakte interesse landet over og idéen om et decideret teaterkursus blev født.
I 1948 flyttede Anna og Arne Aabenhus til Gråsten, hvor de skulle være med til at starte ungdomsskolen “Folkungskolen”. Teaterkurset flyttede med til Gråsten og efter afholdelsen af dette i oktober 1948, besluttede deltagerne at skabe et kontaktorgan for dansk amatørteater. Der blev afholdt et møde den 13. og 14.november og her stiftedes Dansk Amatør Teater Samvirke. Den første formand blev Ejlert Hagelsø, og Arne Aabenhus blev sekretær med ansvar for Samvirkets opbygning.

Anna og Arne Aabenhus Legat

Legatet, som er den fornemste hæder DATS kan uddele, bliver tildelt en person eller en gruppe, som har gjort en særlig indsats for amatørteatret.
Der gøres opmærksom på, at legatet ikke kan søges. Man kan altså kun indstille andre, en anden person eller gruppe, til at modtage legatet. Indstillingen skal være begrundet.
Legatportionerne, der udgøres af renterne fra Aabenhus kontoen, uddeles i forbindelse med DATS´ generalforsamlinger. Næste uddeling bliver i forbindelse med generalforsamlingen på Blommenslyst Kro ved Odense d. 13. – 14. maj 2023.

Bogudgivelse: “At se med hjertet” af Henrik Sommer

Kender du det kunstneriske amatørteaters historie? I anledning af DATS´ 70-års jubilæum udgav DATS i samarbejde med forlaget MULTIVERS “At se med hjertet” i 2018.  Her fortæller Henrik Sommer levende om DATS’ 70-årige historie, præget af glæden ved teaterkunsten og en utrættelig lokal indsats over alt i landet – men også påvirket af mange kulturpolitiske svingninger.

Fra krig til det kunstneriske amatørteater

Under 1. Verdenskrig overværede stifteren af British Drama League, Geoffrey Whitworth arbejdere på en ammunitionsfabrik lave en såkaldt reading af et af William Shakespeares teaterstykker. I 1930’erne læser teatermanden Just Thorning om Whitworth tanker og sammen med Arne Aabenhus skaber de to i 1948 Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS). Dermed skabte de det kunstneriske amatørteater, som kan give almindelige mennesker adgang til gennem teateret at fortælle historier, der øser af den skabende kraft, der er i mennesket selv til at tænke ud over sig selv.

Se flere teaterhistoriske udgivelser fra Multivers her.

DATS fejrer Dansk teater 300 år!

DATS fejrer scenekunstens fejringsår, og du kan være med på flere måder. Du kan vælge at opsætte det nyskrevne drama, de har udgivet i anledning af fejringen. Hvis du foretrækker publikumsrækkerne fremfor scenen, kan du opleve deres Short Play Days-arrangementer over hele landet.

Short Play Days

Til Short Play Days fejrer vi Dansk teaters 300 år. Der bydes på festlige bobler og spændende shortplays, dvs. teaterstykker, som maksimalt varer 15 minutter. Du finder dem i vores kalender og DATS eget program her.

Online Superstar

Det nyskrevne stykke Online Superstar henvender sig til børne- og ungdomsgrupper. Der er endda produceret musik til stykket. Som medlem af DATS kan du få adgang til det ganske gratis! Læs mere og få fingre i det her.

 

Se flere nyheder her.

Foto: DATS logo
Foto øverst: Cottonbro